Lid cliëntenraad diverse locaties

Team: activiteiten (De Schutse), Comeniusstraat 20, Amsterdam
Wanneer:
  • In overleg - tijden in overleg, verwachte duur .
 
Wat ga je doen?

Voor de cliëntenraden van verschillende locaties in Amsterdam zoekt Amsta nieuwe leden. De cliëntenraad is samengesteld uit bewoners en/of hun vertegenwoordigers. Door veelvuldig contact te hebben met bewoners, naasten, mantelzorgers en familieleden maken de raden gebruik van hun ervaringen. De cliëntenraad fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van alle bewoners binnen de locatie. Daarvoor is informatie nodig over allerlei onderwerpen, rechtstreeks van de bewoner, zijn/haar familie of vertegenwoordiger. Denk hierbij aan de kwaliteit van de geboden zorg, bejegening, dagbesteding, invulling en naleving van regels en afspraken. Als lid van de cliëntenraad haal je informatie op, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij huiskamer-gesprekken. Je bespreekt hoe zaken gaan en bekijkt wat anders of beter kan. Vanuit deze rol kun je écht van betekenis zijn: je kunt impact maken, meedenken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en welzijn van cliënten en bewoners.
Gevraagde tijd

Afhankelijk van de vergaderfrequentie van de cliëntenraad, ben je 1 x per 4 of 6 weken aanwezig bij de vergadering(en) (exclusief voorbereiding);
Je bent, indien mogelijk, aanwezig bij huiskamergesprekken;
Incidenteel en afhankelijk van de portefeuilleverdeling van de raad, ben je als afgevaardigde van de cliëntenraad aanwezig bij een extra bijeenkomsten. Een voorbeeld hiervan is het participeren in een commissie ten behoeve van de selectie van een kandidaat-leidinggevende.

Wie ben jij?
je bent gemiddeld 2 uur per week beschikbaar.
je voelt verwantschap met mensen die zorg nodig hebben.
je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.
je hebt affiniteit met medezeggenschap.
je maakt makkelijk contact, hebt een luisterend oor en bent gericht op samenwerking.

Wat bieden wij?
de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de woon- en zorgsituatie en het welbevinden van cliënten/bewoners;
een vrijwilligersvergoeding;
een reis- en onkostenvergoeding;
de mogelijk tot scholing en training om deze rol goed en professioneel te kunnen vervullen.

Wie zijn wij?
Amsta biedt zorg en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke of cognitieve problemen en aan mensen die door een verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld op 30 locaties in Amsterdam.. Bij alle keuzes die we maken, zijn welzijn en geluk van onze bewoners het uitgangspunt. Amsta is een echte Amsterdamse organisatie. Net als in deze mooie stad zijn verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden bij ons vertegenwoordigd. Cliënten/bewoners, vrijwilligers, naasten en collega’s: iedereen mag bij Amsta zichzelf zijn. We werken samen om de beste zorg aan onze cliënten/bewoners te bieden en te leren van elkaar.

Cliëntmedezeggenschap bij Amsta
Amsta hecht er waarde aan dat bewoners worden gehoord. Cliëntenraden behartigen de belangen van bewoners. De raad overlegt met het management van de locatie en de directeur van het woonzorggebied waaronder de locatie valt, over zaken die het leven van de bewoners aangaan en geeft (on)gevraagd advies aan de directeur. Daarnaast kent Amsta een Centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de lokale raden zitting hebben. Deze Centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur van Amsta over thema’s die locatieoverstijgend zijn.

Enthousiast?
Meld je direct aan door een e-mail te sturen naar: Lan Hanssen (Ambtelijk secretaris) via het adres l.hanssen@amsta.nl.

Twijfel je of dit vrijwilligerswerk bij je past? Het is mogelijk om een cliëntenraadsvergadering bij te wonen (deze zijn openbaar) om te ervaren hoe mooi dit vrijwilligerswerk is. Neem hiervoor contact op met Lan Hanssen (Ambtelijk secretaris) via bovengenoemd e-mailadres.
 


deel deze pagina